Historia Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Powstanie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) wiąże się z datą 1 września 1953 r., kiedy to utworzono Wydział Samochodów i Ciągników (SiC). Utworzenie Wydziału SiC było poprzedzone stopniowym wyodrębnianiem się studiów samochodowych w Szkole Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda oraz na Politechnice Warszawskiej. Specjalność samochodowa w Szkole Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda powstała w 1945 r., a na Politechnice Warszawskiej kierunek samochodowy istniał od roku 1947 na Wydziale Mechanicznym. W 1951 r. nastąpiło połączenie Szkoły Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda i Politechniki Warszawskiej. Z wydziałów mechanicznych obu uczelni utworzono wówczas 4 nowe wydziały. Z jednego z nich - Wydziału Mechanicznego Technologiczno-Konstrukcyjnego wyodrębniono w 1953 r. Wydział Samochodów i Ciągników. W 1960 r. dokonano reorganizacji wydziałów mechanicznych, polegającej na likwidacji wąskich specjalności i zwiększeniu zakresu nauk podstawowych. Powstały wówczas 3 wydziały. W skład Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów (MRiP) wszedł dawny Wydział SiC, a także katedry: Dźwignic, Maszyn Budowlanych i Drogowych oraz Budowy Lokomotyw z dawnych wydziałów: Lotniczego i Mechaniczno-Konstrukcyjnego. Wydział MRiP prowadził studia w zakresie czterech specjalności: Samochody i Ciągniki, Maszyny i Urządzenia Rolnicze, Maszyny Budowlane i Urządzenia Transportu Bliskiego oraz Pojazdy Szynowe. W 1969 r. przeniesiono specjalność Maszyny i Urządzenia Rolnicze do Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Płocku i dołączono do Wydziału MRiP 4 katedry zlikwidowanego wówczas Wydziału Komunikacji. Po kolejnych dwóch reorganizacjach w latach 1969/70 i 1972 Wydział przyjął obecną nazwę Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Zajęcia dydaktyczne i badania naukowe są prowadzone w trzech instytutach: Podstaw Budowy Maszyn, Maszyn Roboczych Ciężkich, a także Pojazdów. W 2008 roku powstało Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych.


 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych © 2013