Kontakt e-mail:

Komitet Organizacyjny Konferencji Jubileuszowej 60-lecie Wydziału SiMR
dr inż. Michał Makowski – przewodniczący
dr inż. Robert Gumiński – sekretarz
dr inż. Marcin Jasiński
dr inż. Ireneusz Krakowiak
dr inż. Hubert Sar
mgr inż. Jacek Mateusz Bajkowski
mgr inż. Bogumił Chyliński
mgr inż. Kamil Lubikowski
mgr inż. Sebastian Korczak
mgr inż. Artur Małecki
mgr inż. Krzysztof Rokicki
mgr inż. Aleksandra Waszczuk-Młyńska
mgr inż. Leszek Sokolnicki


Adres do korespondencji:
  Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
  Politechnika Warszawska
  ul. Narbutta 84
  02-524 Warszawa


Komitet Sterujący Obchodów Jubileuszu 60-lecia:
1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
2. Mgr inż. Waldemar Pawlak
3. Mgr Jan Okulicz
4. Dr inż. Michał Makowski

Komitet Honorowy Obchodów Jubileuszu 60-lecia:
1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik - przewodniczący
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski
3. Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
4. Prof. dr hab. inż. Sławomir Białas
5. Prof. dr hab. inż. Gustaw Tyro
6. Doc. Dr inż. Maciej Goździecki
7. Prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski
8. Doc. dr inż. Jerzy Dmitrewski
9. Prof. dr inż. Maciej Bernhardt
10. Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
11. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaśkiewicz
12. Prof. dr hab. inż. Jerzy Madej
13. Prof. dr hab. inż. Ryszard Sobociński
14. Prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher
15. Prof. dr hab. inż. Jan Zawada

Komitet Wspierający Obchodów Jubileuszu 60-lecia:
1. Prof. nzw. dr hab. inż. Michał Hać
2. Dr hab. inż. Witold Marowski
3. Prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz
4. Dr inż. Artur Jankowiak
5. Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
6. Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
7. Dr hab. inż. Jan Matej
8. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
9. Prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński
10. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski
11. Prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski
12. Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kosior
13. Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński
14. Prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński
15. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gach

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych © 2013