Konferencja Jubileuszowa 60-lecie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej pod patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej i Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii odbyła się w dniu 18.10.2013 w gmachu Samochodów i Ciągników przy ul. Narbutta 84. Była to doskonała okazja do spotkania absolwentów oraz prezentacji Wydziału SiMR.
W Konferencji wzięło udział niemalże 500 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju prof. dr hab. Stanisław Wincenciak, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska, Wiceminister Gospodarki Pani Grażyna Henclewska, absolwent naszego Wydziału Pan Premier Waldemar Pawlak, Dziekani z zaprzyjaźnionych Wydziałów PW oraz Dziekani Wydziałów Mechanicznych z innych uczelni.
Uroczystości Jubileuszu zostały rozpoczęte powitaniem przybyłych gości przez Dziekana Wydziału SiMR prof. dr hab. Stanisława Radkowskiego. Święto Wydziału było doskonałą okazją do wręczenia ok. 20 Złotych Dyplomów przybyłym absolwentom. W kolejnej części konferencji odbył się panel dyskusyjny tematycznie związany z nowoczesną i innowacyjną gospodarką prowadzony przez Pana Waldemara Pawlaka. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania interesujących wykładów: „Historia Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej” wygłoszonego przez prof. dr hab. Sławomira Białasa i „Trendy rozwoju pojazdów i systemów transportu z zastosowaniem nowoczesnych technologii” wygłoszonego przez dr inż. Piotra Piórkowskiego. Kolejnym ważnym punktem Konferencji była wystawa poświęcona nowoczesnym technologiom.
Prezentowane były na niej samochody elektryczne i hybrydowe firm: Nissan, Toyota, Renault, Mitsubishi jak również został przestawiony samochód elektryczny zbudowany przez Instytut Transportu Samochodowego. Na wystawie prezentowały się firmy ściśle współpracujące z wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych: PIMot, ITS, BR-TZIP, Pesa, Instytut Kolejnictwa, Rucker Polska, WKŁ, OWPW. Instytuty i zakłady znajdujące się w strukturze organizacyjnej Wydziału miały okazję do prezentacji swoich osiągnięć związanych z innowacyjnością a także prezentacji bazy badawczej. Swoją działalność prezentowały również firmy: EC Tests System, EC Systems, Demag, PKN, Omron, Elkon. W wystawie wzięło udział Stowarzyszenie ProCAx w skład, którego wchodzą m.in.: Smart Tech, 3D Monster, Smart Solution, Prosolution, Mokeyfab. Długoletnia współpraca Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW z Wydziałem Wzornictwa ASP zaowocowała interesującą wystawą prac studentów z ASP, na której były prezentowane nadwozia pojazdów samochodowych. Zorganizowana wystawa była doskonałą okazją do prezentacji pojazdów zbudowanych przez studentów działających w Kołach Naukowych na Wydziale SiMR.
Uroczystości Jubileuszu 60-lecia Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych zakończyły się uroczystą kolacją w Klubie PW Stodoła.

Na ręce Dziekana złożono lub przesłano około 50 uroczystych listów gratulacyjnych z innych uczelni, wydziałów Politechniki Warszawskiej, instytutów badawczych, szkół i zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw (obejrzyj wykaz listów gratulacyjnych).
Nadeszło również wiele innych gratulacji, życzeń i wyrazów sympatii, w tym od osób indywidualnych będących Przyjaciółmi naszego wydziału. Złożyli je miedzy innymi: prof. nzw. dr hab. inż. Józef Szala, dr h.c., prof. dr hab. inż. Józef Giergiel, kmdr dr inż. Wojciech Jurczak (Prodziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej, Stanisław Chabros, prof. dr hab. Michał Stefanowski (Wiceprezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych), Jan Wyciślik.


DZIEKAN ORAZ SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA WYDZIAŁU SERDECZNIE DZIĘKUJĄ ZA UDZIAŁ I WSPARCIE KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ!!! 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych © 2013